WAT BIEDEN WIJ

Een team van parkmanagers dat ondernemersverenigingen en gemeenten ondersteunt bij het versterken van de concurrentiekracht van bedrijventerreinen

Onze parkmanagers zijn geworteld in Oost Nederland. Daar kennen ze de netwerken en spreken ze de taal. Momenteel beheren of ondersteunen we zo’n 25 bedrijvenparken in 10 gemeenten in Overijssel en Oost-Gelderland.

OPZETTEN VAN PARKMANAGENT

Elk bedrijventerrein  kent zijn  eigen dynamiek. Afhankelijk van wensen van eigenaren, huurders en/of de gemeente adviseren we een optimale organisatiestructuur waarin de belangen van de stakeholders zo goed mogelijk tot hun recht komen. Wij hebben hiertoe onder meer verenigingen, stichtingen , coöperaties en mandelige verenigingen opgezet. Ook hebben we ervaring met erfpacht, recht van opstal en erfdienstbaarheid opgedaan op onze bedrijventerreinen.

FINANCIERING VAN PARKMANAGEMENT

Voor goed parkmanagement is het van belang dat zo veel mogelijk ondernemers en pandeigenaren mee doen. Maar ook meebetalen aan de gezamenlijke projecten. Er zijn zelfs manieren om alle ondernemers/eigenaren mee te laten betalen. De meest ideale manier is het opnemen van een parkmanagementbepaling in de uitgiftevoorwaarden maar dat kan alleen bij kaveluitgifte (nieuwe bedrijventerreinen of herstructurering).

 

 

Gelukkig zijn er ook mogelijkheden tot fondsvorming bij bestaande bedrijventerreinen. Hiervan is de bedrijven investerings zone (BIZ) de meest democratische manier om de gemeente te vragen in een afgebakend gebied een heffing te doen op ondernemers en/of pandeigenaren. Andere mogelijkheden zijn reclamebelasting en een algehele verhoging van de zakelijke OZB (Leids Model).

De parkmanagers van BMD parkmanagement helpen u graag bij het bepalen van het meest geëigende instrument voor de vorming van een ondernemersfonds.

CAMERATOEZICHT  EN BREEDBAND

Het realiseren van collectief cameratoezicht doen wij doorgaans in combinatie met de aanleg van een glasvezel netwerk of andere breedbandige dataverbinding. Onze parkmanagers ondersteunen en adviseren in het hele traject van inventarisatie van wensen tot en met leverancierskeuze en projectleiding. 

 

 

Op de bedrijventerreinen in Deventer hebben wij samen met een glasvezelprovider 10km aan glasvezels gelegd die deels gebruikt worden voor de ontsluiting van 50 camera’s in de openbare ruimte. Op bedrijvenpark Josink Es in Enschede hebben wij namens het parkmanagement een geheel eigen glasvezelnetwerk gerealiseerd. De ondernemers bepalen daar nu zelf de tariefstelling en de voorwaarden waaronder snelle ICT diensten aan hen worden geleverd.

VERDUURZAMING

Naast de collectieve inkoop van energie zijn we ons meer gaan toeleggen op het al dan niet collectief opwekken en uitwisselen van energie. Voor de specifieke inhoudelijke kennis rusten we op lokale/regionale energie adviesbedrijven en installateurs maar de bundeling van de belangen van ondernemers en het vertalen naar concrete projecten doen onze parkmanagers zelf. Zo ook het aanvragen van de noodzakelijke subsidies. Naast “planet” en “profit” denken we ook aan de “people” kant door MVO projecten te begeleiden.

 

 

Zo hebben we vanuit Bedrijvenparkmanagement Deventer een investeringsfonds opgezet met het energiefonds van de Provincie Overijssel en PM Energie BV. Met dit fonds kunnen we zonnepanelen aan bedrijven aanbieden in een lease- of huur(koop)constructie. De eerste 1.400 zonnepanelen zijn medio 2016 in gebruik genomen. Op het Euregiobedrijvenpark in Enschede begeleiden we projecten ter verhoging van de biodiversiteit en ter bevordering van het betrekken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

REVITALISERING EN HERSTRUCTURERING

Door de veranderende samenleving en mondiale ontwikkelingen worden er steeds andere eisen gesteld aan bedrijventerreinen. Veel terreinen worstelen als gevolg daarvan met leegstand en verpaupering. Door het opknappen van de openbare ruimte (revitalisering) kan de gemeente daar wat aan doen maar dat heeft doorgaans alleen effect als bedrijven en pandeigenaren ook mee denken en doen.

 

 

 

De parkmanagers van BMD Parkmanagement zijn gewend om in revitaliseringsprojecten te zorgen dat ondernemers en gemeente elkaar versterken. In voorkomende gevallen is een complete herstructurering de enige manier om een bedrijventerreinen weer vitaal te maken. BMD Parkmanagement begeleidt dergelijke projecten aan de ondernemerskant.